Våre kunder

Dagestad Mekaniske Verksted AS tar imot alle typer oppdrag, det være seg reparasjoner i industrien og for private kunder, oppføring av stålbygg, alt innen konstruksjonstål og mye innen tynnplater. Kort sagt, "metallskredderi".

Næringslivet

Vi har også flere faste oppdagsgivere innen næringslivet. Dette kan være løpende service-arbeide eller produksjon etter anrop. Her er et eksempel på kunder som vi løpende har oppdrag for, bl. a.:
 • Ragn-Sells
 • Tine ASA
 • Postnord AS
 • Bakehuset AS
 • Orkla Foods Norge AS
 • Ringsaker Kommune
 • Grilstad AS
 • EAB Engineering
 • Westrum AS
 • Nortura SA
 • Ø.M. Fjeld AS
 • Veidekke ASA
 • M.Grønvold AS
 • Gunnar Jensen AS
 • Asko Hedmark AS
 • Multibygg
 • Coop Norge

Spesielle oppdrag

Opp gjennom årene har vi utført tildels meget spesielle oppdrag

Veldre kirke

...som for eksempel montasjen av spiret og toppen av tårnet på nye Veldre kirke...

Korset er laget i kompakt stål og utnyttes som heiseanordning og er utviklet med selvutløsende løftekrok. Dette for å spare oppdragsgiver for unødige kostnader, samt rask montasje.Vekten på hele løftet var 13 tonn og høyden ca 35 m. Kors, spir og David-stjerner er lagert av oss.

Halifax

..men det mest spesielle var allikevel hevingen av en Halifax fra bunnen av Mjøsa. Dacon AS var vår oppdragsgiver. Flyet lå på 240 meters dyp utenfor Stange.

Her står Frode (tidl. ansatt) og Morten ved "kroken" som ble spesialbygget i 2 eksemplarer. En "krok" ble lagt rundt hver av vingene før hevingen kunne ta til.Canadierne kalte dette for "the giant claw".

Halifax

Her har flyet kommet till overflaten utenfor Stange-landet. Idag står det nesten ferdig restaurert i en hangar i Canada. Mer om restaureringsarbeidet kan du lese om her.

De samme løftekrokene (over) ble modifisert å brukt til å heve et Fokker Wolf 4-motors bombefly i Trondheimfjorden fra krigens dager.

En annen, noe spesiell jobb for Dacon AS var en fjernstyrt lossegrabb som ble brukt utenfor Lista til lossing av en lasteskip fyllt av aluminiumbarrer (på havets bunn). Dette viste seg å være en effektiv og rask måte å losse skipet på.