Ole Larsen

O. Larsen, smed og hovslager startet sin virksomhet i Kongsvegen i Brumunddal så langt tilbake som i 1900. Ole Larsen gikk i lære hos diverse mestere i Oslo, før han vendte hjem for å starte egen virksomhet. Fra begynnelsen hadde han med seg to smedsvenner. I løpet av årene var det mange som fikk sin opplæring i smia. Alle som arbeidet i smia hadde kosten, frokost og middag hos Oline og Ole. Dette var en del av lønna.

Ole utførte reparasjoner av alle slag. Spesielt var det mye landbruksredskaper som ble satt istand. Ellers ble det produser beslag. Storparten av kundene var bønder, og det var mange hester i bygda på den tida, så mye av arbeidet besto av skoing av disse.

Ole Larsen var også politi i Brumunddal, en ekstrajobb han hadde i mange år. Først i 1921 fikk lensmannen eget kontor i Brumunddal. Ved utrykning hadde han en politilue og et skilt han skulle bære. Om lørdagskveldene måtte han ofte møte opp på jernbanestasjonen når toget kom fra Hamar. Det hendte at noen av passasjerene var fulle og bråkete, og disse måtte han ta seg av.

Han fungerte også som den eneste rørleggeren i Brumunddal i mange år. Pumper og vannrør ble montert i boliger og næringsbygg.Ole Larsen med familie utenfor stua i Kongsvegen.