Olav Dagestad

Olav Dagestad giftet seg med datter av Marthinus, Reidun, i 1960 og tok over driften etter svigerfaren i 1967. Firmaet ble nå kalt Smed Larsens Eftf.

Dagestad Mekaniske Verksted ble det nye navnet på firmaet da flyttingen til nye lokaler på Jemtland ble gjennomført i 1978. Samme dagen som flyttingen fant sted døde Marthinus Larsen.
her ser vi Olav t.h. sammen med Marthinus t.v. Mellom seg har de en kjær medarbeider gjennom mange år, August Trondsen.
her ser vi Olav t.h. sammen med Marthinus t.v. Mellom seg har de en kjær medarbeider gjennom mange år, August Trondsen.