Marthinus Larsen

Marthinus Larsen (eller Smed M.Larsen som han kalte virksomheten) overtok roret mot slutten av 1920-åra.

Mens Marthinus Larsen drev som smed var også størstedelen av kundene bønder, og arbeidet fortsatte som før med smiing, hesteskoing og reparasjoner av alle slag. Det ble skiftet tenner på slåmaskiner og ploger, sleder og kjerrer ble reparert. I tillegg var det nesten daglig kvessing av hakker og grev og sliping av ljåer, økser og kniver. Om vinteren kom det tømmerredskap, lunnedrag, rustninger og snøploger. På denne tiden var det også stor etterspørsel etter smijernsbeslag, gnistfangere, peisjern, rekkverk og porter.

Helt til Marthinus var 72 år (1967) var han daglig i arbeide i smia. Men han så snart at utviklingen var det vanskelig å holde tritt med, derfor ble svigersønnen Olav Dagestad spurt om han ville videreføre driften.
Et oppslag i Hamar Arbeiderblad fra 1963
Et oppslag i Hamar Arbeiderblad fra 1963
Kongens fortjenestemedalje i sølv til Marthinus i 1967.
Kongens fortjenestemedalje i sølv til Marthinus i 1967.
Marthinus utenfor gammelsmia i Kongsvegen.
Marthinus utenfor gammelsmia i Kongsvegen.

Bilder av gamle produkter

Noen produktbilder fra Marthinus Larsen sine dager.
Et gjerde.
Et gjerde.
Gjerde rundt et minnemerke.
Gjerde rundt et minnemerke.
samme som ovenfor
samme som ovenfor